Beste collega’s Hoefsmid:

2017 was een topjaar voor ons verbond!
Meer dan 80 leden en verschillende geslaagde activiteiten:

-Workshop in mei te Brugge,
-Smedendag in Lier in augustus,
-Workshop in Vielsalm
-Afsluitend Sint-Elooi feest in Ophasselt.

We hebben ondertussen niet stilgezeten en al hard gewerkt aan de voorbereidingen voor dit jaar.
Dit jaar hopen we u te mogen ontvangen op één van onze activiteiten:

Voor 2018 zijn reeds volgende activiteiten gepland :

- 29/04/2018: Clinic in Brugge (Syntra west)
- 05/08/2018: Workshop gereedschap smeden op Donkfeesten te Lier
- 20/10/2018: Clinic in Vielsalm
- 04/11/2018: Workshop gereedschap smeden in Lier 25/11/2018: Sint-Elooifeest in Verlaine

Wij hopen dat u ook dit jaar het Nationaal verbond der patroons hoefsmeden van België blijft steunen en massaal naar onze evenementen komt.

U kan uw lidmaatschap voor dit jaar vernieuwen door
70 € te storten op BE13 2850 3416 4439. Als mededeling: lidgeld 2018 + uw naam.
Studenten hoefsmid betalen slechts 40 € op vertoon van hun studentenkaart.
U ontvangt dan een tarieflijst voor 2018, lidkaart, autosticker en kan gratis deelnemen aan onze workshops.

Met vriendelijke groeten
Het Bestuur

Chers collègues maréchaux-ferrants,

2017 fut une année formidable pour notre association !
Plus de 80 membres et différentes activités réussies :
  • workshop en mai à Bruges
  • journée de forge en août à Lier
  • workshop à Vielsalm
  • fête de St-Eloi à Ophasselt

Entretemps nous n’avons pas chômé et déjà beaucoup travaillé sur les préparatifs pour cette année.

Nous espérons pouvoir vous accueillir :
  • le 29/04/2018 : clinic à Bruges (Syntra west)
  • été 2018 : workshop forgeage d’outils (le lieu sera annoncé plus tard)
  • le 20/10/2018 : clinic à Vielsalm
  • automne 2018 : fête de St-Eloi à …

Nous espérons que vous continuerez à soutenir l’Union Nationale des Patrons Maréchaux-Ferrants de Belgique cette année et que vous assisterez en masse à nos évènements.

Vous pouvez renouveler votre cotisation en versant 70,00 € sur le compte BE13 2850 3416 4439
avec mention : cotisation 2018 + votre nom
Les étudiants maréchaux-ferrants ne payent que 40,00 € sur présentation de leur carte d’étudiant.
Avec votre carte de membre vous recevrez une liste des tarifs 2018, un auto-collant pour votre véhicule et la participation gratuite aux workshops de l’Union.

Meilleures salutations.

le Conseil d’Administration