Het Nationaal Verbond Der Patroons Hoefsmeden Van België

heeft als doel de bescherming en de ontwikkeling van de hoefsmederij evenals de professionele belangen behartiging van haar leden.


Zij zorgt er aldus voor :


 • de nodige stappen te ondernemen om een wettelijke bescherming te bekomen voor de toetreding tot het vak van hoefsmid
 • het rationeel onderwijs van de hoefsmederij te steunen en aan te moedigen
 • banden te smeden met de veeartsen met het zicht op een goede samenwerking en wederzijds begrip
 • aan het beroep de notoriëteit en het vertrouwen te verlenen dat het aan de paardenwereld verschuldigd is
 • de professionelen in symbiose te brengen door het charter te ondertekenen in dewelke zij er zich toe verbinden een gedrag aan te houden dat hun vak er aandoet. Dit in het bijzonder ten opzichte van de paarden, confraters en de klanten
 • het publiek te informeren over het bestaan en het informatief karakter van het VerbondL’Union Nationale des Patrons Maréchaux-Ferrants de Belgique


a pour objet le développement de la maréchalerie et la protection des intérêts professionnels de ses membres.
Ses statuts remontent à 1938, la première association datant de 1910.

Elle s’occupe entre autre :

 • de soutenir et développer l’enseignement rationnel de la maréchalerie et l’éducation permanente. Elle encourage ses membres à poursuivre leur formation continue tout au long de leur carrière. Elle organise elle-même depuis 1996 des journées de formation, francophones et néerlandophones. Elle a collaboré activement à l’élaboration de l’actuel programme scolaire.
 • de responsabiliser les maréchaux-ferrants en les faisant adhérer à une Charte. Elle les engage à exercer en conformité avec la législation en vigueur, sous le couvert d’une assurance Responsabilité Civile “exploitation”. Elle les invite à avoir un comportement général vis-à-vis des chevaux, de la clientèle et des confrères qui honore leur profession.
 • de répondre aux sollicitations de ses membres agréés en cas de difficulté avec un cheval, un client, un vétérinaire, ...  
 • de tisser des liens avec le monde vétérinaire en vue de collaboration et de compréhension réciproque. 
 • d’informer le public de l’existence de l’Union et de la possibilité qu’il a de se tourner vers elle pour toute information.
 • ...