COMITE DE DIRECTION / DIRECTIECOMITE


Erevoorzitter / Président d'honneur : Bruno CARION

Voorzitter / Président : Leopold HOGENHUIS

Secretaris / Secrétaire : Wim VEREYCKEN

Penningmeester / Trésorier : Ludo DAEMS

Leden / Membres : Maarten VAN GAVER Olivier TRATSAERT Martin VERMEIRE
NVPHB-UNPMFB
Kertorenstraat, 4
3740 BILZEN